Cevni separatori - kupasti, pločasti

Služe za odvajanje metalnih nečistoća iz zrnastih praškastih proizvoda koji slobodno padaju preko gravitacione cevi. Preporučuje se za mlinove, mešaone stočne hrane skladišta semenske robe, ili za razne granulisane ili praškaste materijale. Magnetna kupa je sa Feritnom magnetnom punjenjem tipa Y-35 Brmax=4200 Gausa. Čiščenje separatora se vrši ručno. Ovi separatori su standardno sa ulaznim cevima fi 100, 150, 200, 250, 300. Po zahtevu kupaca možemo ih praviti i sa Neodimijumskim punjenjem.