Magnetne rešetke - fiksne

Služe za odvajanje feromagnetnih jedinica iz zrnastih praškastih materijala. Predviđeni su za ugradnju u gravitacione cevi, usipnekoševe ili na izlazne cevi raznih transportera. Prave se sa magnetnim šipkama prečnika Ø 18 mm, Ø 25 mm ili Ø 34 mm. Punjeni su sa neodimijumskim magnetima tipa N52 sa Brmax=14800 Gausa. Mogu biti pravougaonog ili kružnog oblika.