Transportni sistemi

Za potrebe procesne industrije od velikog je značaja pravi izbor transportnog uređaja, jer se često javlja potreba za premeštanjem velikih količina sitnozrnastog i komadastog materijala u neprekidnom toku. Operacija neprekidnog transporta je zastupljena u gotovo svim industrijskim procesima: transport sirovina, otprema finalnog proizvoda itd. Faktori koji utiču na vrstu transporta se klasifikuju kao: količina materijala, veličina i oblik materijala i naravno pravac prenosa materijala (horizontalan, vertikalan ili kos). Ukoliko je materijal koji se transportuje sitniji, sam transport se lakše ostvaruje, mašine (uređaji) su jednostavnije, a sam postupak jeftiniji. Sam postupak izbora transportnog srestva pa i sam proračun i projektovanje instalacija za transport materijala, još uvek se bazira na stečenim iskustvima projektanata u ovoj oblasti. U proizvodnji Green Magnetika nalaze se i sledeći transportni sistemi:

  • Transportne trake

  • Lančasti transporteri (redleri)

  • Pužni transporteri

  • Kofičasti transporteri (vertikalni transport)

  • Pneumatski transporteri