Rešetkasti sep. sa kućištem

Metalni odvajači

Magnetni separatori, su namenjeni za separaciju feromagnetnih čestica iz zrnastih, praškastih, tečnih sirovina ili iz gotovih proizvoda. To u industriji znači odstranjivanje neželjenih feromagnetnih stranih tela u transportnim sistemima s namerom zaštite daljih tehnoloških procesa, ili krajnjeg korisnika. Sirovine i gotovi proizvodi iz kojih je potrebno odstraniti metalne nečistoće, pojavljuju se u mnogim područjima u industriji, npr. u prehrambenoj industriji, mlinarstvu, kod prerađivača plastičnih masa, rudarskoj industriji, drvnoj industriji, itd. U našoj proizvodnji se nalaze kvalitetni magnetni separatori koje u potpunosti prilagodimo Vašem tehnološkom procesu. Najčešće korišćeni magnetni separatori su:

  • Magnetne rešetke – fiksne –

  • Magnetne rude – samostalne –

  • Magnetne rešetke – razvlačive –

  • Rešetkasti separator sa – kućištem –

  • Kupasti separatori – cevni –

  • Magnetne ploče – feritne, neodimijumske –

  • Automatski odvajači – rešetkasti, bubanj –

  • Cevni separatori za fluide

Magnetne šipke - samostalne

Magnetne rešetke - razlačive

Magnetne rešetke - fiksne